Utförsel innebär att en vara förs ut från en stat till en annan stat.

Tillstånd till utförsel från Sverige av försvarsmateriel, eller till annan samverkan med någon i utlandet avseende försvarsmateriel, bör medges endast om sådan utförsel eller samverkan bedöms erforderlig för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd, samt inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik. Sådant tillstånd lämnas av Inspektionen för strategiska produkter. [1]

Se även redigera

Fotnoter redigera