Utföringspunkter (.......) benämns de punkter placerade på baslinjen i en textrad som främst används i innehållsförteckningar, register, tabeller, listor etc. för att tydligare visa vilka rader eller vilken data som hör samman, eller för att fylla ut annars tomma utrymmen.

Exempel på en innehållsförteckning där utföringspunkter används. Utföringspunkterna är här markerade med en röd fyrkant

Antalet punkter varierar då i regel en jämn kantlinje eller symmetri eftersträvas på textsidan.

I moderna ordbehandlare, såsom MS Word, finns speciella funktioner för att framställa utföringspunkter eller andra typer av utföringstecken (såsom linjer eller streck).

Se ävenRedigera