Öppna huvudmenyn
En kalender som visar utdelningarna för ett par börsbolag.
En kalender som visar utdelningarna för ett par börsbolag.

En aktieutdelning (finlandssvenska dividend) är en utbetalning av tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare. Aktieutdelningar kan vara enskilda eller periodiska. Utdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Förutsättningar för utdelningRedigera

För aktiebolag som inte är avstämningsbolag gäller att en aktieägare måste vara införd i aktieboken den dag som bolagsstämman beslutat att utdelning skall ske. För avstämningsbolag gäller att ägare som är införd i aktieboken senast avstämningsdagen har rätt till utdelning.[1]

Man brukar ofta prata om ett bolags utdelning i förhållande till dess kurs i termer av dess direktavkastning. Utdelningsandel kallas den andel av vinsten som delas ut. Normalt behålls en del av vinsten och adderas till aktiekapitalet som fritt eget kapital. Fritt eget kapital kan delas ut som aktieutdelning ett annat år, ofta i form av en extra aktieutdelning, så utdelningsandelen kan överstiga 100% enstaka år.

Det bundna egna kapitalet (i första hand aktiekapitalet) får aldrig delas ut till aktieägare utan kan endast tas i anspråk genom nedsättning av aktiekapitalet eller upplösning av bolaget genom likvidation.

TolkningarRedigera

Att ett bolag delar ut mycket eller lite kan tolkas på olika sätt. Om bolaget slopar utdelningen brukar detta signalera att bolaget förväntar sig problem och fonderar för detta. Att man (åter-)inför utdelning är ett tecken på att bolaget ser framför sig att kunna klara av att hålla en god vinst under närmast överskådlig framtid. Ett bolag som inte delar ut eller sänker utdelningen kan göra det för att man tror sig kunna få högre avkastning på det egna kapitalet än marknaden som helhet eller för att man inte kan investera pengarna. Ett normalt fungerande företag utför regelbundet utdelningar, detta är ett tecken på att företaget genererar ett positivt kassaflöde och inte behöver investera mer för tillfället.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Affärer, Privata. ”Dags för utdelningar” (på sv-SE). www.privataaffarer.se. https://www.privataaffarer.se/articles/2013/03/18/dags-for-utdelningar/. Läst 3 augusti 2019.