Fondemission är en utdelning av ett företags vinst i form av nya aktier (eller omvärderade aktier) till nuvarande ägare. Jämför med aktieutdelning. Fritt eget kapital omformas då till bundet eget kapital i form av aktiekapital.

Detta innebär redovisningsmässigt att företaget ökar aktiekapitalet genom att ta från det övriga egna kapitalet: antingen från det övriga bundna egna kapitalet (t.ex. reservfonden) eller från det fria egna kapitalet (t.ex. balanserade vinstmedel eller årets resultat). Aktieägarna påverkas antingen genom att nya aktier emitteras till de befintliga aktieägarna eller att det bokförda kvotvärdet (det nominella beloppet) på aktierna skrivs upp.

Fondemission kallas även "gratisemission".

Aktieägaren får flera aktier, vardera med samma värde som tidigare men ökat totalvärde. Jämför split där man får flera aktier, vardera med ett mindre värde men oförändrat totalvärde.


Externa länkarRedigera

DataRedigera