Kupongränta är den räntesats som bestämmer storleken av kupongutbetalningarna hos ett värdepapper, exempelvis en traditionell aktiekupong som förr medföljde aktiebrev (aktier)[1] eller en obligation. Många obligationer har årliga utbetalningar som procentsats av obligationens nominella värde och kupongräntan är då räntesatsen som avgör kupongutbetalningarnas storlek.

Kuponger för kupongränta i Svenska Kullagerfabriken (SKF) utfärdade 1 augusti 1913. Kupongerna har makulerats då aktiebrevet löpt ut.

Som exempel kan nämnas att i Sverige är en obligation med nominellt värde på 1000 SEK och en kupongränta på 1 % ger därmed innehavaren rätt till en årlig kupongutbetalning på 10 SEK. Den ränta till vilken obligationen handlas, alltså marknadsräntan för obligationen i fråga får inte sammanblandas med kupongräntan. Om obligationen handlas till sitt nominella värde så är kupongräntan och marknadsräntan den samma annars inte.

Referenser redigera