Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, officiellt Fakulteten för utbildningsvetenskaper är universitetets enhet för lärarutbildning och därtill relaterad forskning.

Blåsenhus i Uppsala

Först 1957 fick lärarutbildningen kvinnliga studenter. Småskollärarutbildningen startade 1958 och lärarhögskolan kom till 1964/65. Lärarhögskolan införlivades i universitetet 1977. Den tidigare institutionen för lärarutbildning delades 2007 i två – institutionen för didaktik och institutionen för utbildning, kultur och medier.

InstitutionerRedigera

Fakulteten har fyra egna institutioner:[1]

  • Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
  • Avdelningen för rektorsutbildning
  • SWEDESD - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling

Även andra institutioner i Uppsala under andra fakultet bidrar till pedagogikutbildningen.

LokalerRedigera

Huvudartikel: Seminariet, Uppsala

Fakultetens lokaler, Kvarteret Seminariet, fanns tidigare i Seminariet på Seminariegatan 1 i Klockarängen i Uppsala. Innan byggnaden på Seminariegatan togs i bruk hade lärarutbildningen ständiga lokalproblem och flyttade ofta. Under 47 år höll den till i Dekanhuset, då under namnet ”Seminarium för bildande av Folkskollärare”.

Rektor Harald Dahlgren tog 1905 över ansvaret för utbildningen, och ville då lösa lokalfrågan och förbättra stadgarna för utbildningen. 1914 påbörjades uppförandet av den nya skolbyggnaden med nationalromantiska stilideal. Byggnaden invigdes den 29 mars 1917 och är byggd i brunrött tegel enligt ritningar av Axel Lindegren, med omväxlande stora och små spröjsade fönster som ger ett stort ljusinsläpp i de lokaler som sedan byggnadens uppförande var ämnade för undervisning av blivande lärare. Fasadteglet kom från S:t Eriks lervarufabrik i Uppsala. Byggnaden har en markerad gråstensgrund och högt takfall.

Idag ligger fakulteten istället vid Campus Blåsenhus [2] och en del av utbildningen är förlagd till den tidigare Kommunskolan Stora Brännbo i Sigtuna.

KällorRedigera