Urinröret, latin urethra, är ett rör som vid urinering leder urinen från urinblåsan och vidare ut ur kroppen.

Hos mannen leder urinröret sperman sista delen ut ur kroppen.