Blygdbenet (os pubis) är en skelettdel som utgör den främre delen av bäckenet.