Urgud är en term som ibland används för den första guden/skapelseguden i polyteistiska religioner och mytologier. Exempel på urgudar är: