Urelement är ett begrepp inom mängdteorin. Det är ett objekt som kan ingå som element i mängder, men som själv inte är en mängd. Eftersom ett urelement inte är en mängd kan det inte ha några egna element. I "normala" mängdteorier, om till exempel ZFC, bortser man från urelement. Det blir bara krångligt att ta hänsyn till dem och dessutom kan nästan alla matematiska begrepp ändå reduceras till just mängder.