Ett topologiskt rum är uppräkneligt kompakt om varje framställning av mängden som en uppräknelig union av öppna mängder kan skrivas som en union av ett ändligt antal öppna mängder:

Denna definition är ekvivalent med följande egenskaper:

  • Varje oändlig delmängd av har en omega-ackumuleringspunkt som är ett element i mängden .
  • Varje följd av element i mängden har en ackumuleringspunkt som är ett element i .
  • Varje familj bestående av uppräkneligt många slutna delmängder vars snitt är icke-tomt, har en ändlig delfamilj av slutna mängder vars snitt också är icke-tomt.


Se ävenRedigera