Ett topologiskt rum är sigma-kompakt om mängden kan framställas som en uppräknelig union av kompakta delmängder:

Ett topologiskt rum som är både sigma-kompakt och lokalkompakt sägs vara sigma-lokalkompakt

Se ävenRedigera