United States Patent and Trademark Office

United States Patent and Trademark Office (USPTO) är USA:s motsvarighet till Patent- och registreringsverket (PRV). USPTO sorterar under USA:s handelsdepartement.

Sigill.
United States Patent and Trademark Office.