Uniform m/1886 är ett uniformssystem som används inom Försvarsmakten. Ursprungligen användes uniformssystemet av hela Infanteriet samt Fortifikationen men används idag bara av Livgardet i samband med högvakt och annan statsceremoniell verksamhet. M/1886 är ett av de uniformssystem som brukar hänföras till samlingsbeteckningen modell äldre.

Infanteriets uniformer var redan innan införandet av m/1886 ganska enhetliga, gardesregementena bar uniform m/1845 medan övriga regementen bar uniform m/1872. Dessa uniformssystem ersattes av m/1886 som i sin tur ersattes av uniform m/1906 och m/1910 men kom i praktiken att brukas ända fram till och med andra världskrigets första år varefter den slutgiltigt ersattes av m/1939 i daglig tjänst. Under den senare användningstiden kom m/1886 ofta att blandas upp med m/1910.

Den variant som är i bruk idag är uniform m/1886 för Svea livgarde, undantaget är dock Arméns musikkår (AMK) som bär uniform m/1886 för Göta livgarde.

UtformningRedigera

 
Uniform m/1886 för Infanteriet

M/1886 finns i två huvudutföranden, dels en variant som användes av gardesregementena, Smålands grenadjärkår (I 7), Vaxholms grenadjärregemente (I 26) och Fortifikationen och dels en variant som användes av övriga infanteriregementen.

Uniform m/1886 av den första varianten var utförd i mörkblått kläde, utom för Fortifikationen som bar mellanblå uniform. Som livplagg bars vapenrock m/1886 modell II. Till vapenrocken bars långbyxor m/1872 alternativt långbyxor m/1845 med lågskor, i vissa fall kunde även ridbyxor m/1886 med ridstövlar användas. Till daglig dräkt bars mössa m/1865. Vid parad bar Svea och Göta livgarde kask m/1887 medan övriga regementen bar mössa m/1865 med vapenplåt m/1865 och vid stor parad kompletterades kask med plym m/1887 och vapenplåt med plym m/1865. Vid kylig väderlek användes kappa m/1872 alternativ kappa m/1886. Tillåten variation var Syrtut m/1829-1854 istället för kappa m/1872 eller m/1886. Vid tjänstgöring som grenadjärvakt bar livgardena Grenadjärmössa m/1823-1824. Regementena åtskiljs genom uniformsdetaljer på vapenrocken.

Uniform m/1886 av den andra varianten var i huvudsak som den första varianten, som livplagg bars emellertid vapenrock m/1886 modell I som var i ett enklare utförande. Som huvudbonad bars alltid mössa m/1865 vilken vid parad kompletterades med vapenplåt och vid stor parad även med plym.

För skillnader mellan olika förband hänvisas till artiklarna om respektive persedel.

Förteckning över persedlarRedigera

Lista över de persedlar som användes inom uniformssystemet.

KällorRedigera