Ungrenässans är renässansens inledande period. I italiensk konst betecknar ungrenässans 1400-talet, det så kallade Quattrocento.

Konstnärer (urval) Redigera

Målare Redigera

Skulptörer Redigera

Arkitekter Redigera