En underrätt är en av de domstolar som dömer i första instans.

Sverige redigera

Till underrätterna hör, bland allmänna domstolar, tingsrätt samt, bland förvaltningsdomstolar, förvaltningsrätt.

Se även redigera