Ulfsbäck eller Ulvsbäck är en tidigare prästgård, numera i privat ägo, i Markaryds socken i Kronobergs län vid Lagan, omkring 2,5 km från socknens kyrka. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1878, men på samma plats har sannolikt funnits ett prästboställe sedan medeltiden. [1]

Ulfsbäcks prästgård
Ulfsbäcks prästgård
Minnessten vid Ulfsbäcks prästgård, åtsida
Minnessten vid Ulfsbäcks prästgård, frånsida

Ulfsbäck är bekant genom diplomatiska förhandlingar, som förts där mellan Sverige och Danmark.

Mellan Ulfsbäck och det närbelägna, förr inom Danmarks gräns liggande Knäred i Halland, hölls sommaren 1569 ett möte i fredssyfte.

I Ulfsbäck bodde november 1612–januari 1613 Axel Oxenstierna och andra svenska herrar, som förde de underhandlingar, vilka ledde till freden i Knäred, och i Ulfsbäck hade Gustav II Adolf 22–24 februari 1629 ett möte med Kristian IV på dennes begäran. Gustav Adolf lyckades icke trots de mest energiska övertalningsförsök att få tillstånd en allians med Kristian i det fortsatta kriget i Tyskland.[2]

På Ulfsbäcks ägor låg Hylte skans.

KällorRedigera

  1. ^ Svedenfors, Folke (1951). Ulvsbäck : en småländsk prästgårds öden. Lund: Gleerup. Libris 1467260. ”Just där Lagan gör en tvär krök åt väster efter att ett tiotal mil ha flutit i sydlig riktning, ett litet stycke från den norra åkanten, ligger Ulvsbäck. […] En förhållandevis lättförsvarad plats alltså och väl lämpad som mötesplats för furstar och sändebud. Det skyddade dock inte Ulvsbäck från hemsökelser under händelserika seklers gång. Gång efter annan vittnade endast en rykande ruinhög om vad som varit ”den förste svenske prästens” gästfria boning.” 
  2. ^ Svenska Dagbladet/ Dick Harrison 11 november 2015