Ulfhielm är en svensk adelsätt, med delvis samma ursprung som ätten Elgenstierna nr 1618.

Ulfhielm
UrsprungJönköping, Småland
Förgrenad urElgenstierna
Stamfaröverpostinspektor Ambiörn Ulf
Adlad27 juni 1713, i Timurtasch vid Adrianopel
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad12 mars 1714 (senare räknat som 1719)
Gradobetitlad adel ätt nr 1479
Länk URLSida på riddarhuset.se
† Utslocknad i Sverige
Utslocknadfortlever (2021)

Stamfader för ätten är Ambiörn Ulf (död 1700) som var postmästare i Jönköping och överpostinspektor i Göta rike. Han var gift två gånger. Första hustrun var Helena Engelbrecht som var dotter till inspektoren i Värmland Henric Engelbrecht och Margareta Flug. I det äktenskapet föddes Ambiörn Ulf (1680-1751). Han gifte om sig Catharina Pahl, dotter till rådmannen i Stockholm Hans Pahl. I det äktenskapet föddes Johan Wilhelm som adlades med namnet Elgenstierna.

Ambiörn Ulf (1680-1751) var major vid Upplands regemente och gift med Märta Kafle, dotter till Bengt Kafle och Elisabeth Bure som skänkt predikstolen till Almunge kyrka. Han adlades år 1713 i Timmurtasch vid Adianopel i Turkiet av Karl XII och antog namnet Ulfhielm. Ätten introducerades med nummer 1479. Vapenskölden symboliserar namnet med ett ulvhuvud. Namnet, med stavning från början av 1700-talet, uttalas 'ulvhjälm'.

Till släkten hör överstelöjtnant Claes Anders Ulfhielm som ledde Skellefteå kompani under finska kriget, och med sin son Claes Ambjörn Umfhielm deltog i slagen i Vasa, Alavo och Oravais, och Bengt Fredrik Ulfhielm som såsom ung volontär i Västerbottens regemente tillfångatogs i Vasa. Vid slaget om Lejonströmsbron tillfångatogs överstelöjtnant Claes Anders Ulfhielm och hans söner Claes Ambjörn och Otto Anders. Sentida medlemmar av ätten är Hans Ulfhielm och Kjell Ulfhielm.

KällorRedigera

  • Anrep, Gabriel, red (1864). Svenska adelns ättar-taflor. Afd. 4, Skytte af Duderhoff - Östner, jemte tillägg, rättelser och slutord. Stockholm: [Norstedt]. sid. 471 ff. Libris 482524 
  • Riddarhusets ätt- och vapendatabas