Ukrainsk grammatik handlar om den formella strukturen i det ukrainska språket. Detta är ett flekterande språk, med likheter till andra slaviska språk.

Fonologi

redigera
 1. Fornslaviskans ę har utvecklats till respektive і. Sak heter дело respektive дідо. Äta blir їсти.
 2. Ljuden /o/ och /e/ motsvaras av /i/ i ukrainskan.
 3. Г uttalas inte som en klusil utan frikativt eller som ett tonande /h/.

Morfologi

redigera

Substantiv böjs i sju kasus (nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, instrumentalis, lokativ och vokativ), i två numerus (singular och plural) och i genus (maskulinum, femininum och neutrum). Adjektiv, pronomen och de två första räkneorden har särskilda genusformer.

Det finns fyra deklinationer i ukrainskan. Den första innehåller huvudsakligen feminina substantiv, medan maskulina och neutrala substantiv tillhör den andra. Den tredje har feminina ord som slutar på ь eller en postalveolar sibilant. I den fjärde deklinationen finns neutrala substantiv som slutar på я/а (fornslaviska *ę).

Substantiv

redigera
Första deklinationen
redigera
Första deklinationen: Feminina substantiv
Singular
Hård Blandad Mjuk (ь) Mjuk (й)
Nominativ
Genitiv
Dativ (1)
Ackusativ
Instrumentalis -ою -ею -ею -єю
Lokativ (1)
Vokativ
Plural
Hård Blandad Mjuk (ь) Mjuk (й)
Nominativ [1]
Genitiv (2)
Dativ -ам -ам -ям -ям
Ackusativ (3) -и / ∅ -і / ∅ -і / -ь -ї / -й
Instrumentalis -ами -ами -ями -ями
Lokativ -ах -ах -ях -ях
Vokativ


 • (1) En velar konsonant förändras i enlighet med den andra palataliseringen(en).
 • (2) Om två eller flera konsonanter står i slutet av ord, tillkommer inskottsvokaler.
 • (3) Genitiven används för animata substantiv medan nominativen används för inanimata substantiv.


Andra deklinationen
redigera
Andra deklinationen: Maskulina substantiv
Singular
Hård Blandad Mjuk (ь) Mjuk (й)
Nominativ -ь / ∅ (1)
Genitiv (2) -а / -у -а / -у -я / -ю -я / -ю
Dativ (3) -ові / -у -еві / -у -еві / -ю -єві / -ю
Ackusativ (4) ∅ / -а ∅ / -а -ь / -я -й / -я
Instrumentalis -ом -ем -ем -єм
Lokativ (5) -ові / -і / -у -еві / -і -еві / -і -єві / -ї
Vokativ (6) -у / -е -е / -у
Plural
Hård Blandad Mjuk (ь) Mjuk (й)
Nominativ [1]
Genitiv -ів -ів -ів / -ей (7) -їв
Dativ -ам -ам -ям -ям
Ackusativ (8) -и / -ів -і / -ів -і / -ів -ї / -їв
Instrumentalis -ами -ами -ями -ями
Lokativ -ах -ах -ях -ях
Vokativ

Notes:

 • (1) Bara för mjuka substantiv som slutar på р.
 • (2) Ändelsen beror på substantivets betydelse. Följande regler finns i boken Ukrainsk rättstavning:[2]
  • Använd ändelsen -а för
   1. Yrken och personnamn
   2. Växter och djur
   3. Föremål
   4. Ortnamn
   5. Måttenheter
   6. Namn på maskiner
   7. Lånord som beskriver geometriska figurer och föremål
  • Använd ändelsen -у för
   1. Kemiska substanser och material (med några undantag)
   2. Kollektiva substantiv
   3. Namn på byggnader och deras delar
   4. Namn på organisationer
   5. Naturfenomenen
   6. Känslor
   7. Namn på processer, tillstånd under livet
   8. Lånord som betecknar fysikaliska eller kemiska processer
   9. Namn på lekar och danser
 • (3) Ändelsen -ові är att föredra.
 • (4) Genitiven används för animata substantiv medan nominativen används för inanimata substantiv.
 • (5) För att undvika den andra palataliseringen(en) velara rötter har ändelsen -у ending. Icke-velar rötter får -і eller -ові. Som vanligt ger ändelsen -і upphov till den första palataliseringen(en).
 • (6) Om ändelsen -е används, inträffar den första palataliseringen(en).

Den kan dock undvikas genom att använda ändelsen -у.

 • (7) Den andra ändelsen förekommer i en liten grupp av substantiv.
 • (8) Genitiven används för animata substantiv medan nominativen används för inanimata substantiv.


Andra deklinationen: Neutrala substantiv
Singular
Hård Blandad Mjuk Mjuk (*ĭjе)
Nominativ
Genitiv
Dativ
Ackusativ [3]
Instrumentalis -ом -ем -ем -ям
Lokativ (1)
Vokativ
Plural
Hård Blandad Mjuk Mjuk (*ĭjе)
Nominativ [1][4]
Genitiv -ь / ∅ (2)
Dativ -ам -ам -ям -ям
Ackusativ [3]
Instrumentalis -ами -ами -ями -ями
Lokativ -ах -ах -ях -ях
Vokativ
 • (1) Den andra palataliseringen sker utom för *ĭjе-orden.
 • (2) Den dubbla konsonanten blir enkel om ь används. Om en postalveolar sibilant är den sista konsonanten, så kommer inget ь användas. För en labial konsonant som sista är ändelsen -’їв. Enstaviga ord har ändelsen -ів. Om två eller flera konsonanter är sist i orden, kan en inskottsvokal skjutas in.
Tredje deklinationen
redigera

Denna deklination innehåller bara feminina substantiv som slutar på konsonant och den består av två grupper: en blandad och en mjuk grupp.

Tredje deklinationen
Singular
Blandad Mjuk
Nominativ
Genitiv
Dativ
Ackusativ
Instrumentalis (1)
Lokativ
Vokativ
Plural
Mjuk Blandad
Nominativ
Genitiv -ей -ей
Dativ -ам -ям
Ackusativ [3]
Instrumentalis -ами -ямм
Lokativ -ах -ях
Vokativ
 • (1) Eftersom denna ändelse kommer från fornslaviskans *-ĭjǫ, konsonanten fördubblas. Om nominativen har ett -і i stället för ett -о, så kommer också instrumentalis att se ut som i ніччю (instrumental singular) och ніч (nominative singular).
Fjärde deklinationen
redigera

Denna deklination består bara av neutrala substantiv som kommer från fornslaviskans . Den har två grupper: en med infogat н och en med infogat т.

Fjärde deklinationen
Singular
(н) (т)
Nominativ ім’я́ теля́
Genitiv і́мені, ім’я́ теля́ти
Dativ і́мені, ім'ю́ теля́ті
Ackusativ ім’я́ теля́
Instrumentalis (1) і́менем, ім’я́м теля́м
Lokativ і́мені, ім'ю́ теля́ті
Vokativ ім’я́ теля́
Plural
(н) (т)
Nominativ імена́ [4] теля́та
Genitiv іме́н теля́т
Dativ імена́м теля́там
Ackusativ імена́ теля́та, теля́т
Instrumentalis імена́ми теля́тами
Lokativ імена́х теля́тах
Vokativ імена́ теля́та

Pronomen

redigera
Personliga pronomen
redigera

De böjs på följande sätt:

1:a sing 2:a sing 3:e sing mask 3:e sing fem 3:e sing neut 1:a pl 2:a pl 3:e pl reflexiva
Nominativ я ти він вона воно ми ви вони / [5]
Genitiv мене тeбе його / нього її / неї його / нього нас вас їх / них себе
Dativ мені тобі йому їй йому нам вам їм собі[5]
Ackusativ мене тебе його її його насн вас їх / них себе[6]
Instrumentalis мною тобою ним нею ним нами вами ними собою
Lokativ мені тобі ньому / нім ній ньому / нім наc вас них собі
Possesiva pronomen
redigera

Första och andra persons possessiva pronomen i singular (мій respektive твій) böjs enligt denna tabell:

maskulinum femininum neutrum plural maskulinum femininum neutrum plural
Nominativ мій моя моз мої твій твоє твоя твої[7]
Genitiv мого мого моєї моїх твого твоєї твого твоїх
Dativ мохму моїй моїєму моїм твоєму твоїй твоєму твоїм
Ackusativ N eller G мою моє N eller G N eller G твою твоє N eller G
Instrumentalis моїм моєю моїм моїми твоїм твоєю твоїм твоїми
Lokativ моєму моїй моїму моїх твоєму твоїй твоєму твоїх


Första och andra persons possessiva pronomen i plural (наш respektive ваш) böjs enligt denna tabell, där nominativ i maskulinum är korta former:

maskulinum neutrum femininum plural maskulinum neutrum femininum plural
Nominativ наш наша наше наші ваш ваша ваше ваші[7]
Genitiv нашого нашої нашого наших вашого вашої вашого ваших
Dativ нашому нашій нашому нашим вашому вашій вашому вашим
Ackusativ N eller G нашу наше N eller G N eller G вашу ваше N eller G
Instrumentalis нашим нашою нашим нашими вашим вашою вашим вашими
Lokativ нашому нашій нашому наших вашому вашій вашому ваших

Tredje persons possessiva pronomen i plural, їхній, böjs som ett vanligt mjuk nomen.

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
 1. ^ [a b c] Pavlyshyn 2008, s. 23.
 2. ^ Український Правопис (4:e). Kiev, Ukraina: Наукова думка (Naukova Dumka). 1993 
 3. ^ [a b c] Pavlyshyn 2008, s. 25.
 4. ^ [a b] Pavlyshyn 2008, s. 24.
 5. ^ [a b] Pavlyshyn 2008, s. 28.
 6. ^ Pavlyshyn 2008, s. 29.
 7. ^ [a b] Pavlyshyn 2008, s. 30.

Källor

redigera