Instrumentalis är ett separat kasus i bland annat slaviska och baltiska språk. Detta kasus, som förekommer i både nominalfraser och prepositionsfraser, har många användningsområden. Ett är att uttrycka ett medel, det instrument som man använder för att åstadkomma något. I svenskan används här prepositionen "med", som i Jag öppnar dörren med en nyckel. I denna meningen motsvaras "med nyckel" i till exempel ryskan av ett enkelt, det vill säga prepositionslöst, substantiv böjt i instrumentalis (ключом kljutjom, nominativ ключ kljutj).

I många australiska språk finns instrumentalis. Ofta är detta kasus identiskt med ergativen, det vill säga det kasus som betecknar subjektet i transitiva satser.

Instrumentalisändelser i olika språk redigera

Serbokroatiska (bosniska, kroatiska, serbiska): -om/em, -om, -om (singular); -ima, -ama, -ima (plural)
Polska: -em, -ą (singular); -ami; -mi (plural).
Ryska: -ом (-om), -ой (-oj), -ю (-ju) (singular); -ами (-am’i), -ми (-m’i) (plural)
Litauiska: -u, -iu, -a, -e, -ia, -imi, -umi, -iumi, -eniu, eria (singular); -ais, -iais, -omis, -ėmis, -iomis, -imis, -umis (plural); till exempel sunumis, "med söner".

Separata instrumentalisformer fanns i bland annat gammalhögtyska (tagu, från grundformen tag, "dag"), men finns inte i yngre germanska språk.

Utveckling av äldre instrumentalis redigera

Urindoeuropeiska, det tänkta språk som ligger till grund för alla indoeuropeiska språk, bör ha haft instrumentalisformer som var klart skilda från andra kasusformer. I de flesta kända senare indoeuropeiska språken har denna skillnad försvunnit, genom kasussammanfall. Det går dock att i yngre språk dels identifiera en del gamla instrumentalisformer, dels se en instrumentell användning av något av de sammanslagna kasusen.

Exempel på överlevande former redigera

I de germanska språken sammanföll, antingen redan från början eller så småningom, instrumentalis och flera andra substantivkasus i dativen. Dativ pluralformerna anses härstamma från en urindoeuropeisk instrumentalis pluraländelse (-o/a/i)-mis som överlevt nästan oförändrat i litauiska. Ändelsen -is tappades dock tidigt bort i de germanska språken, och i nordiska språk övertogs genom analogibildning formen -om allmänt. "Åt/för/med söner" blev alltså "sunom" i urnordiska. Formerna på -om finns kvar i enstaka svenska uttryck och ord, som "i Dalom", "lagom", "genom" och "stundom".

Exempel på överlevande användning redigera

Instrumentalis hade i latinet då det började skrivas till formen helt uppgått i kasus ablativ, men ablativ användes ofta på detta tydliga instrumentalis-sätt, bland annat i så kallad ablativus instrumenti.

Exempel:

  • Glaudio occisus est. Han dödades med svärd. "Svärd", glaudius i grundform, använt som redskap eller medel.
  • Arbores agitabantur ventis. Träden skakades av vindarna. "Vindarna", venti i grundform, använt som opersonlig agent i en passivsats.