UT1

tidskala baserad på jordens rotation

UT1, Universal Time 1. Universaltid definieras genom astronomiska och geodetiska observationer som bundits till någon punkt på jordytan (Greenwich). UT0 har ingen korrektion för polvandringen, UT1 har korrektion för polvandringen, och den numera föråldrade UT2 har även korrektioner för jordrotationens årstidsvariationer. Systemet upprätthålls av IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service, tidigare BIH).

Se även redigera