UNAIDS är FN:s samlade program mot hiv/aids, vars uppgift är att stärka och stödja det, globala arbetet mot HIV och aids. Det innefattar att förebygga spridning av HIV, tillhandahålla vård och stöd till dem som redan lever med viruset, samt minska sårbarheten hos individer och samhällen vad gäller HIV. UNAIDS övergripande uppdrag är att försöka förhindra att HIV/aids-epidemin blir en allvarlig pandemi.

Sverige är en av de största givarna till UNAIDS och lämnade 2017 26 miljoner kronor i kärnstöd till organisationen.[1]

UNAIDS högkvarter ligger i Genève i Schweiz. Peter Piot var organisationens förste chef. Nuvarande chef är Michel Sidibé. I december 2018 tvingades han avsluta sitt uppdrag tidigare än beräknat på grund av mycket kraftig kritik mot hans hantering av anklagelser om sexuella trakasserier inom UNAIDS. I samband med dessa diskussioner drog Sverige in sitt stöd till UNAIDS tills frågan var löst.[2][3]

I december 2017 utsågs Gunilla Carlsson till assisterande generalsekreterare och biträdande chef vid UNAIDS.[4]

UNAIDS bildades 1996. Sverige sitter som en av 22 länder i UNAIDS Programme Coordinating Board.[5]

NoterRedigera

Externa länkarRedigera