Tygelsjö kyrkogård är belägen i sydvästra delen av Malmö och tillhör Limhamns församling. I samband med att Tygelsjö socken infogades i Malmö kommun 1971 påbörjades ett renoveringsarbete av gravkvarteren.

Gravplatser på Tygelsjö kyrkogård.

Kyrkoherdeboställets mark ligger söder om själva kyrkan. Tygelsjö kyrka och begravningsplatserna är omgärdade av svarta gjutjärnsstaket.

Det nya gravskicket askgravlund togs i bruk på pingstdagen år 2003. Askgravlunden omges av en perennplantering.

Askgravplatsen på Tygelsjö kyrkogård

Referenser Redigera

Noter Redigera

Webbkällor Redigera