Tutti (italienska) som betyder alla. Jämför: "Tutti Frutti" - Alla frukter.

Används bland annat inom musiken, Tutti betyder då hela orkestern, orgeln eller stämman. Anges ofta efter ett föregående solo eller soloparti.

En tutti-musiker är en orkestermedlem som, till skillnad från solister och stämledare, är befriad från att spela solopartier.