Karnap är ett burspråk som vilar på en konsol en bit upp på en mur eller vägg. Ursprungligen var funktionen av fortifikationskaraktär, senare som ren dekoration.

Karnap på Köpenhamns rådhus, där konsolen är fall utformad som ett valv.

Ibland avslutas karnapen upptill av ett karnaptorn.

Se ävenRedigera