Karnap på Köpenhamns rådhus
Konsolen är i detta fall utformad som ett valv

Karnap är en på en konsol vilande utbyggnad på mur eller vägg. Ursprungligen var funktionen av fortifikationskaraktär, senare som ren dekoration.

Ibland avslutas karnapen upptill av ett karnaptorn.

Se ävenRedigera