Tullens grader i Sverige anger den hierarkiska ordningen i det svenska tullverket.


Gradbeteckningar för tulltjänstemän enligt 2012/2013 års uniformsbestämmelserRedigera


Källa: [1]

2003Redigera

Rangordning Tjänstebenämning
1 Generaltulldirektör
2 Regionchef, Chef för produktionsavdelningen
3 Enhetschef vid Huvudkontoret
4 Enhetschef vid Region
5 Sektionschef vid Huvudkontoret
6 Sektionschef vid Region, Tullspecialist
7 Gruppchef
8 Ställföreträdande gruppchef
9 Tullinspektör > 5 tjänsteår
10 Tullinspektör < 5 tjänsteår
11 Tullaspirant

Källa: [2]

1997Redigera

Rangordning Tjänstebenämning
1 Generaltulldirektören
2 Chefen för trafikbyrån, chefen för kontrollbyrån, chef för tullmyndighet
3 Avdelningsdirektör
4 Förste tullintendent, byrådirektör
5 Tullintendent
6 Förste tullinspektör, förste byråinspektör
7 Tullinspektör, byråinspektör

Källa: [3]

1856 års uniformsreglementeRedigera

Rangordning Tjänstebenämning
1 Generaldirektör
2 Departementschef
3 Distriktschef
4 Sekreterare, advokatfiskal, kamrerare, överinspektor, tullförvaltare (högre), packhusinspektor, nederlagsinspektor, sjötullsinspektor, hamnbevakningsinspektor
5 Tullförvaltare (övriga), konfiskationsinspektor, våginspektor, förpassningsinspektor, notarie, aktuarie, regiistrator, kammarförvant, bokhållare, revisor, distriktschefssekreterare, tullfiskal, sjötullkammarkontrollör, packhuskontrollör, kontrollör vid kontorsavdelningarna, inspektor vid inloppstullkamrarna
6 Kanslist, kammarskrivare, kontorsskrivare, vågskrivare, inspektor vid gränstullkammare, inspektor i stad, köping eller lanthamn, kontrollör vid gränstullkammare, kontrollör i Borås och Ulricehamn, bokhållare vid tullkammare
7 Bevakningsinspektor, reseinspektor, bevakningskontrollör, tullkammarföreståndare i uppstad
8 Överuppsyningsman, jaktuppsyningsman, kustuppsyningsman
9 Uppsyningsman, gränsridare, övervaktmästare
10 Vaktmästare
11 Roddarkarl, roddare, jaktbåtsman

Källa: [4]

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera