Tuborgfonden (danska: Tuborgfondet) är en dansk stiftelse med ändamål att gagna danskt samhälls- och näringsliv. Fonden skapades 1931 av Tuborgs bryggerier[1] för att markera fyrtioårsminnet av A/S De forenede Bryggeriers grundande och ingår sedan 1991 i Carlsbergfonden. Tuborgfonden delar ut 40–60 miljoner danska kronor om året till olika ändamål inom det danska samhällslivet, från konst och kultur till sport och fritidsaktiviteter, föreningsverksamhet, utbildning och yrkesinriktad verksamhet.[1]

Till fonden är också ”Tuborgs Grønne Fond” knuten. Denna ger stöd till aktiviteter som gör Danmark vad man kallar "lite grönare".

Källor redigera