Tros- och livsåskådningsvetenskap

Tros- och livsåskådningsvetenskap är det ideologiska[förtydliga] studiet av religioner och andra livsåskådningar. Ämnet har utvecklats ur den systematiska teologin. Övergången från systematisk teologi till tros- och livsåskådningsvetenskap speglar en utveckling från ett konfessionellt och normativt studium av vad den kristna trosläran innebär, till ett mer interkonfessionellt studium av olika religiösa traditioner.

På Uppsala Universitet har ämnet tros- och livsåskådningsvetenskap numera bytt namn till "systematisk teologi med livsåskådningsforskning". Skälen till detta är praktiska; bl. a. är systematisk teologi en mer internationellt gångbar ämnesbenämning.

Externa länkarRedigera