Inom kemin är en trien ett omättat kolväte som består av en (ogrenad eller grenad) kedja kolatomer som innehåller tre dubbelbindningar.

Butatrien är ett exempel på en trien.

Den generella summaformeln är CnH2n−4.

Se ävenRedigera