En triangulär bipyramid är en polyeder vars sidor byggs upp av sex trianglar. Den kan ses som två tetraedrar som delar en yta. En regelbunden triangulär bipyramid består av liksidiga trianglar och är en deltaeder.

Triangulär bipyramid
Regelbunden triangulär bipyramid
Dimensioner3
Sidor6
Kanter9
Hörn5

Den triangulära bipyramiden är inte en platonsk kropp eftersom fyra sidor möts i tre av hörnen, men bara tre i de övriga två.