Tredingstenarna är tre förmodade gravstenar längs vägen mellan Medelplana och Västerplana kyrka i Götene kommun i Västergötland, varav en förmodas vara en gravsten för kung Sverker den äldre.

Kung Sverkers grav i Suecia antiqua et hodierna 1705.

Stenarna finns avbildade i Suecia antiqua et hodierna i band 3 och plansch 62, kallad Kung Sverkers grav) och tryckt 1705. Enligt denna avser stenarna (ordagrant):

  1. Konung Sverkers gravvård.
  2. En 41/2 alnar hög gravsten till minne av Anna Posse, som hade denna längd.
  3. Minnessten rest av Göran Posse år 1595.

Stenarna omnämns även av Linné i dennes skildring av västgötaresan 1774.

ReferenserRedigera