Translativ är ett kasus i nominas deklination.

Translativ beskriver övergång från ett tillstånd till ett annat. I svenskan uttrycks translativrelationen vanligtvis genom att kopulan "blir" eller "visar sig vara" ställs framför det aktuella ordet.

Exempel på finskaRedigera

Hän tuli kummiksi - "Han/hon blev fadder", inklusive possessivsuffix: Hän tuli kummikseni - "Han/hon blev min fadder".

Ändelsen kan även användas när man föreställer någonting: Luulin autoa taksiksi - "Jag trodde att bilen var en taxi" (bilen visade sig vara en taxi).

TranslativändelserRedigera

Finska: -ksi eller -kse-