Ett possessivsuffix är ett suffix som läggs till ett substantiv för att ange dess ägare, motsvarande funktionen för possessiva pronomen. Possessivsuffix finns i vissa uraliska, altaiska, semitiska och indoeuropeiska språk. I norra Europa förekommer possessivsuffix i finska, de samiska språken och vepsiska.

Komplexa versioner finns i vissa uraliska språk. I nentsiska till exempel finns 27 (3×3×3) kombinationer: grammatisk person (första, andra, tredje) × numerus (singularis, dualis, pluralis) × antal objekt (singularis, dualis, pluralis). En nentsisktalande kan alltså med ett enda ord uttrycka "våra tvås många hus"!

ExempelRedigera

FinskaRedigera

Exempel med possessivsuffix på talo (hus) i nominativ:

Grammatisk
person
Numerus Finska Svenska
1:a person singularis taloni mitt/mina hus
pluralis talomme vårt/våra hus
2:a person singularis talosi ditt/dina hus
pluralis talonne ert/era hus
3:e person talonsa hans/hennes/deras hus

Possessivsuffix kan användas självständigt eller tillsammans med possessivpronomen (egentligen genitiv av personliga pronomen):

  • Taloni on punainen - Mitt hus är rött ("Hus-mitt är rött")
  • Minun taloni on punainen - Mitt hus är rött ("Mitt hus-mitt är rött")

Possessivsuffix används i tredje person ensamt endast om det är subjektet i satsen som är ägaren:

  • Mari maalasi talonsa - Mari målade sitt hus (utan pronomen, subjektet är ägaren)
  • Toni maalasi hänen talonsa - Toni målade hans/hennes hus (med pronomen, subjektet är inte ägaren)

Possessivsuffix kan fogas till böjda former av substantiv, även då ytterligare ändelser används. Possessivsuffixet står då efter kasusändelse men före andra tilläggsändelser:

  • talossani - i mitt hus ("hus-i-mitt")
  • taloissammekin - också i våra hus ("hus-(pl.)-i-våra-också")

NordsamiskaRedigera

Till substantiv böjda i numerus (singular eller plural) och kasus kan i nordsamiskan läggas till ett suffix som anger ägarens person och numerus. Till exempel kan bárdni (pojke, son) få följande possessiva former:

Det ägdas kasus

och numerus

Singular Plural
Ägarens person

och numerus

Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominativ 1:a person bárdnán bárdnáme bárdnámet bártniidan bártniideame bártniideamet
2:a person bárdnát bárdnáde bárdnádet - - -
3:e person bárdnis bárdniska bárdniset - - -
Ackusativ

Genitiv

1:a person bárdnán bárdnáme bárdnámet bártniidan bártniideame bártniideamet
2:a person bártnát bártnáde bártnádet bártniidat bártniideatte bártniideattet
3:e person bártnis bártniska bártniset bártniidis bártniideaskka bártniideaset
Illativ 1:a person bárdnásan bárdnáseame bárdnáseamet bártniidasan bártniidasame bártniidasamet
2:a person bárdnásat bárdnáseatte bárdnáseattet bártniidasat bártniidasade bártniidasadet
3:e person bárdnásis bárdnáseaskka bárdnáseaset bártniidasas bártniidasaska bártniidasaset
Lokativ 1:a person bártnistan bártnisteame bártnisteamet bártniinan bártniineame bártniineamet
2:a person bártnistat bártnisteatte bártnisteattet bártniinat bártniineatte bártniineattet
3:e person bártnistis bártnisteaskka bártnisteaset bártniinis bártniineaskka bártniineaset
Komitativ 1:a person bártniinan bártniineame bártniineamet bártniidanguin bártniideameguin bártniideametguin
2:a person bártniinat bártniineatte bártniineattet bártniidatguin bártniideatteguin bártniideattetguin
3:e person bártniinis bártniineaskka bártniineaset bártniidisguin bártniideaskkaguin bártniideasetguin
Essiv 1:a person bárdninan bárdnineame bárdnineamet bárdninan bárdnineame bárdnineamet
2:a person bárdninat bárdnineatte bárdnineattet bárdninat bárdnineatte bárdnineattet
3:e person bárdninis bárdnineaskka bárdnineaset bárdninis bárdnineaskka bárdnineaset

Som exempel får vi följande betydelser:

  • bárdnán - min son
  • bártniidasadet - till era (fler än två) söner
  • bártnistis - från sin son
  • bártniideaskkaguin - med de tvås söner

KällorRedigera