Öppna huvudmenyn

Transeuropeiska transportnät (engelska: Trans-European Transport Networks, TEN-T) igångsattes av EU1980-talet. Det är ett megaprojekt för att maximera logistiken inom infrastruktur och transport i EU.

Megaprojektet planerar behovet av vägar, järnvägsnät, vattenvägar samt satellitnavigationssystemet Galileo. De nämner en byggkostnad på 600 miljarder euro = 6 000 miljarder kronor) för att bygga nätet.

TEN-T är en del av Transeuropeiska nät (Trans-European Networks, TEN). De andra delarna är Transeuropeiska energinät (TEN-E), som sysslar med handel med el och gas samt Transeuropeiska telenät (eTEN), som samarbetar kring telekommunikation.

EU bidrar med stora skattebidrag till sådana byggen via TEN. Minst en miljard euro om året betalas ut, normalt upp till 10 % av kostnaden om det rör sig om internationellt viktiga länkar.

År 1994 togs en lista fram med 14 prioriterade projekt, varav Öresundsbron var ett. 1,4 miljarder kronor bidrogs till dess bygge. Ett annat projekt i listan som direkt påverkar Sverige är "Nordiska tringeln", motorväg och järnväg Stockholm-Oslo-Köpenhamn (inte inom Norge), samt till Helsingfors och ryska gränsen (där färjehamnar inkluderas).

År 2003 utökades listan med 16 nya projekt, till 30 st (varav en del är avslutade). Det enda som direkt påverkar Sverige är "Motorways of the seas", förbättring av farleder och hamnar runt hela EU:s kuster. Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland är ett projekt som indirekt påverkar Sverige. Finland påverkas av projektet Rail Baltica.

År 2013 ersattes listan med en ny lista på nio korridorer, ett mer generellt tänkande, som dock i sin tur innehåller de flesta tidigare projekt. Av dessa påverkas Sverige av en av dem, Skandinavien–Medelhavet–korridoren, Stockholm/Oslo–Köpenhamn/Rostock–München–Rom–Palermo.[1]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.