Total arbetslöshet utgörs av det totala antalet arbetslösa. Vanligtvis betecknas denna grupp som U. U är då skillnaden mellan antalet personer i arbetskraften (L) och antalet sysselsatta (N). Om man vill uppskatta den totala arbetslösheten, lägger man samman antalet öppet arbetslösa med det antal som befinner sig i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder.

Formeln för Total arbetslöshet: