Öppna huvudmenyn

Tom Bourdillon, eg. Thomas Duncan Bourdillon, 1924-1956, engelsk bergsklättrare och Oxfordutbildad läkare.

Han studerade vid Gresham's School i Norfolk och vid Oxfords universitet.

Deltog i 1953 års brittiska Mount Everest-expedition under ledning av John Hunt och utgjorde där, tillsammans med Charles Evans, det första klättrarparet som gjorde ett försök att nå toppen. De tvingades dock vända den 26 maj 1953 blott 300 meter från målet på grund av dåligt väder och krånglande syrgasutrustning. Tre dagar senare nådde Edmund Hillary och Tenzing Norgay från samma expedition toppen. Bourdillon dog 1956 i en klättringsolycka i Schweiz.