Tobiasregistret är det svenska nationella registret för blodstamceller och består av ett register med personer i Sverige som är villiga att donera blod- stamceller. Det är uppkallat efter Tobias Storch som dog 17 år gammal i aplastisk anemi i väntan på en passande donator år 1991. Initiativtagare till Tobiasregistret var Tobias föräldrar Gunilla och Marcus Storch som donerade pengar till Tobiasstiftelsen 1992. Tobiasregistret ägs och administreras av Stockholm Care AB som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag.

Omkring 30 procent av alla patienter som behöver en stamcellstransplantation har en donator i sin egen familj. För alla andra måste en obesläktad donator identifieras. En donator måste ha liknande HLA-antigener som patienten. HLA-antigener, likt alla proteiner, kodas i en individs DNA. Man undersöker därför i första hand huruvida en obesläktad donators DNA har acceptabelt matchande HLA-antigener med recipienten. Har man dåligt matchande HLA-typer kan det donerade immunförsvaret angripa mottagarens vävnader. En donation av stamceller med dåligt matchande HLA-typer är därmed till ingen nytta. Det finns flera miljoner HLA-typer. Några är vanligare medan andra är mer eller mindre sällsynta. Vissa HLA-typer kan vara vanliga i ett land och ovanliga i ett annat. Det är oftast lättast att finna en donator i det egna landet.

2019 ingår drygt 130 000 potentiella givare av blodstamceller, personer som anmält sig som potentiella donatorer samt uppgifter om HLA-typ. Motsvarande register finns i många länder och redan för några år sedan fanns uppskattningsvis 28 miljoner donatorer registrerade globalt. Sedan bildandet har mer än 1000 personer i Tobiasregistret identifierats och donerat blodstamceller till sjuka personer i Sverige eller utomlands.

Externa länkarRedigera