Tjenstemannabanken

byggnad på Drottninggatan 15 i Stockholm uppförd 1906 av AB Tjenstemannabanken

Tjenstemannabanken är en byggnad i kvarteret Loen vid Drottninggatan 15 i Stockholm uppförd 1906 av AB Tjenstemannabanken. Byggnaden är grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att den anses vara ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.[1]

Före detta bankbyggnaden på Drottninggatan 15, augusti 2020.

HistorikRedigera

 
Byggnaden 1909.
 
Lodjurshuvudet över entrén.

Bankens byggnad uppfördes på den tomt där Lars Magnus Ericssons första verkstad varit inhyst på bakgården sedan 1873.[2] Tjenstemannabanken startade sin verksamhet 1896 i Skandinaviska kreditaktiebolagets tidigare lokaler vid Storkyrkobrinken 13. Banken tillhörde den kategori banker som vid sidan av affärsbanker vid denna tiden startades av intresseorganisationer. Skillnaden går igen i den nya byggnad som Ernst Stenhammar ritade och som 1906-08 restes utmed Drottninggatan.

Fasaden visar stora likheter med Stenhammars samtida byggnad för Wermlands Enskilda bank i Karlstad, men skalan är mindre och former och detaljer återhållsamma. Det mörka handslagna Helsingborgstegel introducerades härmed i huvudstaden, där direktionsvåningens infällda rundbåde tvåtrappor upp för tankarna till en loggia. Bottenvåningens släta fasad med de stora öppna rundbågefönstren är utförd i rosa granit från Vätö. Den vid denna tiden nästan pliktskyldiga fasaddekorationen i form av ett merkuriushuvud är utbytt mot ett lodjurshuvud, vilket är en symbol för kvarteret med samma namn.

Bankhallen på gården var välvd upp mot ett plant glastak med spröjsverk i mahogny. Det mörka träslaget gick igen den övriga jugendinredning. Bankhallen är idag riven.

Tjenstemannabanken fusionerades 1918 med Kopparbergs enskilda bank, vilken i sin tur genom rekonstruktion 1922 övertogs av Göteborgs Bank. Banken blev kvar i lokalerna fram en bit in på 1950-talet. Byggnaden har sedan köpts in av staten och huserade en tid Riksgäldskontoret.

Jakobsgatan breddades revs den södra grannfastigheten. Den brandgavel som i och med ingreppet blottades kläddes med Helsingborgstegel och fick nya fönsteröppningar i samband med en om- och nybyggnad 1979. Idag disponeras huset av Regeringskansliet och fastigheten förvaltas av Statens fastighetsverk.

BilderRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera