Tingalidet var den danske kungen Knut den stores livvakter. Krigare från hela Norden ingick i gardet[1].

Svenskar i Tingalidet redigera

Kålstastenen i Uppland kan vi läsa om Gere som "västerut satt i tingalidet". På Landerydsstenen (Ög 111), som sitter inmurad i södra tornmuren av Landeryds kyrka i Östergötland, kan vi läsa om bröderna Tjälve och Väring: ”Väring reste stenen efter Tjälve sin broder, den dräng som var med Knut.” Tjälve blev dödad under striderna med anglosaxarna och vid hemkomsten lät hans broder Väring resa stenen[2]. På Sö 160 omnämns Skärder som skall ha stupat i England och varit medlem av tingalidet.

Se även redigera

Fotnoter redigera