Time-sharing option (TSO), tidsdelning. Ett system som var IBM-s variant av system för att hantera flera användare på stordatorsystem via så kallad Time sharing (ibland kallat tidsdelning på svenska).