Tillsynsman är titeln för en tjänsteman anställd av Länsstyrelse eller Naturvårdsverket för att utöva tillsyn i naturskyddade områden såsom biotopskyddsområden, fågelskyddsområden, naturreservat och nationalparker.

I tillsynsmannens uppgifter ingår att informera allmänhet om naturvärden och föreskrifter i naturskyddade områden samt viss kontroll av jakt.

Utbildning för tillsynsmänRedigera

För att få verka som tillsynsman i naturreservat och nationalpark skall man genomgå en utbildning i Naturvårdsverkets regi. Denna innehåller miljölagstiftning, jaktlagstiftning etc.

Se ävenRedigera