Med tillriktning menas inom typografin det skrivteckenmellanrum som finns mellan de olika tecknen i ett ord. Tillriktningen kan ändras antingen genom kerning, eller genom spärrning/knipning.