I dig, o Herre Jesus kär är en tysk psalm "Allein zu dir, Herr Jesu Christ" av Konrad Hubert före 1540.

Den översattes till svenska 1564 av Laurentius Petri Gothus med titelraden Allena till dig, Herre Jesu Christ. I 1819 års psalmbok bearbetades den av Johan Olof Wallin 1816 och erhöll titelraden "Till dig allena, Jesus Krist". Den bearbetades igen 1977 av Anders Frostenson och fick denna gång titelraden "I dig, o Herre Jesus kär".

Fjärde versen skrevs i Nürnberg ca 1540, med begynnelseraden "Ära ske Gud, som från sin tron", används som lovpsalm under fastetiden.

Finns två melodivarianter i Den svenska psalmboken 1986.

Publicerad iRedigera

Texten till Till dig allena, Jesu Krist finns på Wikisource.