Tilläggspension är en svensk pensionsform som utgör ett komplement till allmän pension:

Obligatorisk tilläggspensionRedigera

Frivillig tilläggspensionRedigera

Kollektivavtalad tilläggspension i privat sektorRedigera

 • Särskild tilläggspension, STP, en förmånsbestämd tilläggspension för privatanställda arbetare.
 • SAF-LO, en premiebestämd tilläggspension för privatanställda arbetare.
 • Industrins och handelns tilläggspension, ITP.
  • ITP1, en premiebestämd tilläggspension för privatanställda tjänstemän.
  • ITP2, en förmånsbestämd tilläggspension för privatanställda tjänstemän, med en kompletterande premiebestämd del.
 • Bankernas tjänstepension, BTP, en tilläggspension för banktjänstemän.
 • Försäkringsbranschens tjänstepension, FTP-planen, en tilläggspension för försäkringstjänstemän.

Kollektivavtalad tilläggspension i offentlig sektorRedigera

 • Pensionsavtal 2003, PA03. Gäller statligt anställda.
 • Pensions- och försäkringsavtal, PFA. Gällde anställda i kommun och landsting
 • Pensionsavtal - Kommunala Företagens Samorganisation, PA-KFS. Gällande anställda i kommunalt ägda företag.
 • Kollektivavtalad Pension - Kommun och Landsting, KAP-KL. Gäller anställda i kommun och landsting.

Privat tilläggspensionRedigera

 • Privat tilläggspension. Avtal mellan en enskild arbetsgivare och anställda.
 • Icke-bindande anslutning till exempelvis ITP. Företag som väljer att erbjuda förmåner motsvarande ITP-planen till sina anställda, även då kollektivavtal saknas.

Se ävenRedigera