Teutoburgerskogen (ty. Teutoburger Wald) är ett tyskt skogsområde som anses vara den plats där tre romerska legioner förintades i ett slag mellan romare och germaner år 9 e.kr.. Den ligger mellan Rheine och Bielefeld.

Vy över Teutoburgerskogen

SlagetRedigera

I september år 9 e.kr. var den romerske guvernören av Germanien, Publicus Quinctilius Varus, på straffexpedition mot cheruskerna jämte ytterligare några germanska stammar. Bakgrunden var att Varus hade avkrävt cheruskerna tribut, vilket dessa hade vägrat betala. Romarriket hade vid denna tidpunkt ännu inte varit i öppen konflikt med cheruskerna. Cheruskernas ledare Arminius och Segimer hade sannolikt förberett ett uppror mot romarna under en längre tid, men Varus hade valt att inte tro på de underrättelser han fått.

När slaget var över efter tre dagar var tre legioner (XVII, XVIII och XIX), sex kohorter jämte tre alae samt förstärknings- och understödsförband slagna i grunden. Uppskattningar talar om förluster för romarna på cirka 30 000 man.

PlatsbestämningRedigera

Sena utgrävningar tyder på att slaget vid Teutoburgerskogen i själva verket ägde rum i ett bergsområde cirka 20 km i nordöstlig riktning, i Wiehengebirge.

Det så kallade Hermannsdenkmal (Hermannsmonumentet) som minner om slaget står däremot i en östlig utlöpare av Teutoburgerskogen, nära staden Detmold.

Externa länkarRedigera