Tetraering är en aritmetisk operator som betecknar upprepade potenser. Ett tetraeringsuttryck kan till exempel skrivas , och utläses "fjärde tetraeringen av två". Ett annat sätt att skriva tetraering är med Knuths pilnotation: .

Tetraering är den fjärde så kallade hyperoperatorn. Den tredje är exponentiering och den femte kallas pentation.

DefinitionRedigera

Allmänt definieras tetraeringar

 

där   och   är positiva heltal.