Testamentsexekutor är en person som förvaltar och skiftar dödsbon enligt en testators (den avlidne) testamente. En testamentsexekutor har, till skillnad från en boutredningsman rätt att sälja fast egendom.

Det är i allmänhet jurister som tar uppdrag som testamentsexekutorer eller den som i testamentet blivit utsedd att i stället för arvingar och universella testamentestagare förvalta testators dödsbo.