Tesserae är små bitar av sten, glas eller annat material som används för att göra en mosaik.

Närbild på en mosaik
Hela mosaiken