Terrass (jordbruk)

en sluttning uppdelad i flera plana avsatser

Terrass (franska terrasse, via provensalska ytterst av latin terra ’jord’) är inom jordbruk, trädgårdskonst och landskapsarkitektur en plan, anlagd avsats.

Terrasser i Yunnan-provinsen i Kina.
Terrasserade vingårdar längs Douro-floden i Portugal.

Terrasser har använts under lång tid och används fortfarande över hela världen där man önskar odla och bevattna i sluttande terräng. Terrassering skyddar också mot jorderosion.

Terrasser används ofta i vingårdar som ligger i starkt sluttande terräng.

Se ävenRedigera