De gudomliga dygderna, även kallade teologala dygderna, avser enligt Romersk-katolska kyrkan dygderna tro, hopp och kärlek; nödvändiga för frälsning. De förekommer i Bibeln i Första Korinterbrevet 13:13, där Paulus skriver:

Tro, hopp och kärlek brukar symboliseras av ett kors, ett ankare respektive ett hjärta.

"Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken."

KällorRedigera

  • Katolska kyrkans lilla katekes, 2005 års upplaga, 2006 års svenska upplaga ("världskatekesen").